Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
z wadami neurorozwojowymi

Kontakt

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz poradnie specjalistyczne

ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 19, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

Centrum Zdrowia Psychicznego da dorosłych oraz poradnia psychologiczna dla dzieci i dorosłych

ul. E. Szelburg-Zarembiny 23, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

Rehabilitacja Przychodnia Bajka

ul. W. Rzeźniackiego 4a, Bydgoszcz Fordon

52 506 57 69