Lekarz rodzinny

​Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Wyboru dokonujesz poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez Ciebie przychodni:

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni.

Nasi lekarze:

  • lek. Aneta Szylberg – spec. chorób wewnętrznych
  • lek. Andrzej Grzyb – spec. medycyny ogólnej
  • lek. Magdalena Madej – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • lek. Jacek Mikołajczyk – spec. chorób zakaźnych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • lek. Izabela Materek – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • lek. Izabela Malinowska – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Rejestracja:
tel. 52 343 07 69

poniedziałek – piątek
godz. 8.00 – 18.00

Zamawianie recept:
recepta@przychodniabajka.pl   rejestracja@przychodniabajka.pl

 

Prowadzimy zapisy do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Wystarczy wypisać deklarację, by stać się pacjentem Przychodni Bajka.

 

Kontakt

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz poradnie specjalistyczne

 

ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 19, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

rejestracja@przychodniabajka.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego da dorosłych oraz poradnia psychologiczna dla dzieci i dorosłych

ul. E. Szelburg-Zarembiny 23, Bydgoszcz Fordon

52 343 07 69

Rehabilitacja Przychodnia Bajka

 

 

ul. W. Rzeźniackiego 4a, Bydgoszcz Fordon

52 506 57 69

rehabilitacja@przychodniabajka.pl

Skip to content